Trang chủ / Tài liệu tiếng Anh / Oxford 2000 Words by Topic with Vietnamese Definition and Example Sentences

Oxford 2000 Words by Topic with Vietnamese Definition and Example Sentences

Oxford 2000 Words by Topic with Vietnamese Definition and Example Sentences
Lượt xem 83
Định dạng pdf
Dung lượng 400 kb
2000 từ nâng cao B2-C1 của Oxford phân loại theo chủ đề có kèm nghĩa và mẫu câu
Trong list "The Oxford 5000" có 2000 từ là từ vựng nâng cao. Dưới đây là Phần 1 của "Bảng từ 2000 từ nâng cao B2-C1 của Oxford phân loại theo chủ điểm"
Phần 1 bao gồm 11 chủ điểm, 638 từ đầu tiên trong số 2000 từ. Các chủ điểm bao gồm:
Topic 1: Accidents
Topic 2: Appearance
Topic 3: Communication
Topic 4: Countryside
Topic 5: Culture and Religion
Topic 6: Education
Topic 7: Entertainment and Media
Topic 8: Environment and the Natural World
Topic 9: Family and Relationships
Topic 10: Food and Cooking
Topic 11: Health and Well-being

 

==> Tải trọn bộ 2000 từ nâng cao B2-C1 của Oxford phân loại theo chủ đề có kèm nghĩa và mẫu câu

hướng dẫn tải file trên website

Tài liệu tiếng Anh